Sibirien
Mai 1992- Mai 1993
Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg

Kalkutta
Januar - April 2001
Lalit Kala Akademie Calkutta, Ind Art

“casa d’oro”
Le Mas d’ Azil

Sebtember 2003 - Januar 2004
Ministere Culture, Conseil Regional, Ariege Pyrenees

Werkaufenthalt
Alter Schlachthof Sigmaringen
Oktober - Dezember 2012